Helpcenter

Hvilke foranstaltninger agter betcart at gøre brug af for at håndhæve anti-spam politik?

Følg

Hvis betcart opdager, at nogen affiliate spammer, vil de blive givet en advarsel. Hvis det skønnes, at forseelse er seriøs nok til at overtræde betcart eller nogen anden parts rettigheder, forbeholder betcart sig retten til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger, heriblandt opsigelse af kontoen.

Kommentarer

Help Plugin