Helpcenter

Hur ändrar jag mina kontouppgifter?

Följ

Du kan ändra eller modifiera dina kontouppgifter närsomhelst på ditt konto. Logga in på ditt konto och klicka på ”Mitt konto”. 

Gå sen till den avdelning där du vill göra ändringar.

När du är klar, klicka på ”Skicka”.

Kommentarer

Help Plugin