Helpcenter

Kommer min hemsida accepteras?

Följ

Vi accepterar de flesta hemsidor som vill bli partner med betcart. Din hemsida/hemsidor kommer dock granskas och utvärderas av vårt partnerteam för att vi ska vara säkra på att innehållet på din hemsida/hemsidor anses acceptabelt för vårt varumärkes principer och att det inte bryter mot våra etiska standards. Exempelvis kan vi vägra hemsidor som innehåller pornografiskt eller sexuellt explicit material, våld, illegala aktiviteter, racistiskt innehåll, diskriminerande innehåll eller annat slags innehåll som vi anser är oacceptabelt. Godkännandet av din ansökan sker helt och hållet till betcarts partnerteams gottfinnande.

Kommentarer

Help Plugin