Helpcenter

Kan jag tjäna pengar både på inkomstdelning och CPA-modell?

Följ

Ja. Vi erbjuder en speciell hybridmodell som är en kombination av CPA-modellen och inkomstdelning. Den utformas individuellt efter varje partners behov. Om du tror att hybridmodellen kommer fungera för dig, vänligen kontakta oss med dina uppgifter så kommer.

Kommentarer

Help Plugin