Helpcenter

Vad händer om mitt partnerkonto visar negativa nettoinkomster?

Följ

Ett partnerkonto visar negativt saldo om dina hänvisade kunder genererar mer utbetalningar än den nettoinkomst som de bidrar med till betcart. Detta kan hända då och då om det finns många, eller stora vinnare. Det kollektiva partnersaldot för sport och casino är dock generellt sett positivt. Om nuvarande månads partnerkonto visar negativa inkomster kommer du inte behöva betala tillbaka tidigare provisioner och/eller inkomster för att återställa saldobalansen. Men du behöver vänta till dina hänvisade kunders aktivitet visar en positiv nettoinkomst innan du får nästa provisionsbetalning. Eftersom partnerprovision består av en procentsats av nettoinkomsterna från dina hänvisade kunder så får du inga utbetalningar om din nettoinkomst är negativ eller mindre än din senaste utbetalning fram till det att ditt partnerkonto visar positivt saldo.

Kommentarer

Help Plugin